80’erne

154638
QUIZ OM 1980 TIL OG MED 1989

154638

80′er box’en byder på rigtig mange spændende spørgsmål omkring 80′erne. Med over 300 spørgsmål fordelt ud på alverdens kategorier indenfor 80′erne, vil du hurtig kunne tilegne dig mere viden om perioden. Dyst med venner eller familie og se hvem der til slut vidste mest om hvad der foregik i 80′erne. På mange af kortene med spørgsmål er der tilsat en bonus/action. Dette skaber dynamik og fart i spillet, som gør det ekstra sjovt at spille, da det derved ikke altid er den klogeste der vinder.

Spilletid fra 30 minutter
Fra 2 deltagere og op. Fra 12 år
Antal spørgsmål: Over 300

Se nogle eksempler på Quiz-kort fra spillet her:

QUIZ FOR 1980 TO AND INCLUDING 198980 Box offers many exciting questions about 80s. With over 300 questions spread out in all sorts of categories in the 80s, you will quickly be able to acquire more knowledge about the period. Compete with friends or family and see who finally knew most about what was happening in the 80s. On many of the cards with questions is added a bonus / action. This creates dynamics and speed of the game, which makes it extra fun to play through, which is not always the smartest wins.

Run Time 30 minutes
From 2 participants and up. From 12 years
Number of questions: Over 300

See some examples of Quiz card from the game here: