Tetronimo

TETROMINO er det sjove IQ-spil, hvor det gælder om at få brikkerne til at passe ind på de to forskellige spilleplader. Niveauet stiger hele tiden i sværhedsgrad, og der stills hurtigt store udfordringer, hvor det kræver godt overblik og god logisk  tankevirksomhed at få løst hovedbrud-opgaven. Spillet kan læses på to minutter, at at løse alle opgaverne tager nok lidt længere tid, og kræver gode IQ-evner. Et oplagt spil til ham eller hende, der altid praler med sin IQ…

Tetromino is the fun IQ game, where the goal is to get the pieces to fit into the two different game boards. The level keeps increasing in severity and stills quickly major challenges where it requires good view and good logical thinking to solve puzzles task. The game can be read in two minutes, to solve all the tasks take enough little longer, and requires good IQ abilities. A perfect game for him or her, who always brags about his IQ