Andre spil

Vi udvikler mange andre spil end Quiz it serien, som sælges mange forskellige steder i Danmark – fx Føtex, Bilka, Bog & ide, Bøger & Papir samt Arnold Busck butikkerne landet over.

Fælles for alle vores spil er – at det skal være nemt at lære og sjovt at spille. Samtidig skal spillene være konkurrencedygtige rent prismæssigt.

Vi har bl.a. udviklet året spil 2013 – HVEM FINDER DET FØRST.

We develop many other games than Quiz IT series, which sold many different places in Denmark for example, supermarket, grocery store, Book & idea, Books & Paper, and Arnold Busck stores across the country.

Common to all of our games is it should be easy to learn and fun to play. At the same time the games to be competitive in terms of price.

We include developed annually games in 2013 – WHO CONSIDER IT FIRST.

Andre spil/other games:
ÅRETS SPIL 2013 Hvem finder det først
Hvem ser det først (Nyheder I 2014)
Ludo Quiz (Nyhed i 2014) 
Skak
Kampen om ordet
Brug brikkerne
Tetronimo
Bogstav boksen
Kaos i trafikken
Bowling
HELE FAMILIENS KORT OG TERNING SPIL
Børnespil